Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views

Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε.

Tuesday, November 29, 2016 12:50
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tbDVvSVpzNFBVbUEvV0QzWER1SUZUU0kvQUFBQUFBQUF3YmMvOW9wRGprNm4weUUyZG03V2lJUmdaTnpVM2htN1FuWU93Q0xjQi9zNjQwLzE1MTc4MzI0XzM0MjI2ODc5OTQ3MzgyN18yNzkxNjQxMjQwMTQ0OTE3ODQ3X24uanBn

Προσφώνησις 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
 κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου  
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας 
Παναγιώτου Νεοχωρίτου 
(29 Νοεμβρίου 2016) 
Μουσικολογιώτατε Ἄρχων, 
«Οἱ μορφές περνοῦν, οἱ φωνές σβύνουν, μένει μόνο ἡ ἀνάμνηση τῆς ἀνθρωπίνης διαβάσεως», ἔλεγεν ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας κατά τό ἰωβηλαῖον πρός τιμήν τοῦ Κωνσταντίνου Πρίγγου, ἔτι ζῶντος.
Ἔτσι καί ἡ φωνή τοῦ τελευταίου Πρωτοψάλτου μας Λεωνίδου Ἀστέρη ἔσβυσε δυστυχῶς, ἔτι ζῶντος. Ἡ καλλικέλαδος ἀηδών τοῦ πρώτου ἀναλογίου τῆς Ὀρθοδοξίας ἐσιώπησε. Καί καλεῖ τώρα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ὑμᾶς, Μουσικολογιώτατε, νά καταλάβετε αὐτό τό ἀναλόγιον, νά τό τιμήσετε, νά τό ἀναδείξετε, νά γράψετε καί σεῖς τήν ἱστορίαν σας μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα μέλη τῶν Πατριαρχικῶν ἀναλογίων, παλαιά καί νέα, ὡς μία οἰκογένεια, νά διατηρήσετε τό περιλάλητον Πατριαρχικόν ὕφος καί νά τό μεταδώσετε εἰς τούς νεωτέρους, ὥστε ἡ πολύτιμος μουσική παράδοσις τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας νά συνεχίζεται καί νά διαιωνίζεται ἀναλλοίωτος ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν. 

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tT0hfMUI1LTd2X00vV0QzWG1Bemp4YUkvQUFBQUFBQUF3YmcvWEFHcHUtcVBaYVVuOGFKVERoeF94R3k2a3h2VzVYczdRQ0xjQi9zNjQwLzE1MTc4MTk0XzM0MjI2ODYzMjgwNzE3N18yMjQ5Mjk4NDYyNzM2MzA4MDk4X24uanBn
Μᾶς ἤλθετε ἀπό τήν πόλιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀλλά ἡ φήμη σας ὡς ἱκανοῦ ἱεροψάλτου καί διδασκάλου προέτρεξεν ὑμῶν. Καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία σᾶς ἐνηγκαλίσθη καί σᾶς υἱοθέτησε μέ χρηστάς προσδοκίας, ἐκτιμῶσα πλήν ἄλλων καί τήν σεμνότητα καί τήν ταπεινοφροσύνην σας. 
Ἐδῶ δέν θά εὕρητε πλήθη ἐκκλησιαζομένων ὡς εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ συρρίκνωσις τοῦ ἐνταῦθα ποιμνίου μας καί ἡ ἐλάττωσις τῶν ἔξωθεν προσκυνητῶν κατά τά τελευταῖα ἔτη ἠλάττωσαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τούς ναούς τῆς Πόλεως καί εἰς αὐτόν τοῦτον τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν. Καί ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι εὔκαιρον καί ἐπίκαιρον νά σᾶς ὑπενθυμίσωμεν ὅσα ἔλεγε μαθητής τοῦ Πρίγγου (Σ. Παπαμανωλάκης) διά τάς συμβουλάς πού ἔδιδεν ὁ μεγάλος ἐκεῖνος «δάσκαλος» καί ἡμέτερος Καθηγητής ἐν Χάλκῃ: «Ποτέ δέν θά λάβῃς – ἔλεγεν – ὡς μέτρον τό πλῆθος τῶν ἐκκλησιαζομένων. Θά ψάλλῃς πάντοτε μέ τήν φαντασία ὅτι ὁ ναός εἶναι πλήρης πιστῶν, θά ψάλλῃς σωστά καί σύμφωνα μέ τήν τυπικήν διάταξιν τῆς ἡμέρας, χωρίς νά παραλείπῃς οὔτε ἕνα τροπάριο ἀπό τόν Κανόνα τοῦ Μηναίου. Νά μή φοβᾶσαι ποτέ τό στασίδι, ἀλλά τό στασίδι νά σέ φοβᾶται. Κάθε μάθημα πρέπει νά ψάλλεται στόν πρέποντα χρόνο». 
Νά βοηθήσετε καί τόν Σύνδεσμόν μας τῶν Μουσικοφίλων, ὁ ὁποῖος πλησιάζει πρός τήν συμπλήρωσιν 70ετίας ζωῆς καί προσφορᾶς, καί νά ἐνισχύσετε τήν χορῳδίαν του. Ἀναμένομεν πολλά ἀπό ὑμᾶς. 
Σᾶς συγχαίρομεν πατρικῶς διά τήν πρόκρισιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν σημερινήν χειροθεσίαν σας, εὐλογοῦμεν ὑμᾶς καί τούς συνεργάτας καί μαθητάς σας καί τήν προσφιλῆ οἰκογένειάν σας καί ἀναφωνοῦμεν «Ἄξιος»!

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tVmxfY0ZZaVBMX2cvV0QzWHZYckhxOEkvQUFBQUFBQUF3YmsvX3h3eHRSNV80dWdiejdRNWI2VVowTi0tSmltMXk1RzVRQ0xjQi9zNjQwLzE1MjUzNTM0XzM0MjI2ODcxOTQ3MzgzNV84MDc3OTgxMTk1OTIyNDEwMDgzX24uanBn
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8yLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8teDJBaG9FRFNoNmcvV0QzWDE4NjEzb0kvQUFBQUFBQUF3Ym8vU3NLcmxZSlVfcElHbWMySm9FRUZsQkdSb2U3bjhyQnZRQ0xjQi9zNjQwLzE1MTcxMTc3XzM0MjI2ODYxOTQ3Mzg0NV8zMzE1ODU0NDE1NDcyODY1Nzg0X24uanBnSource: http://fanarion.blogspot.com/2016/11/blog-post_39.html

We encourage you to Share our Reports, Analyses, Breaking News and Videos. Simply Click your Favorite Social Media Button and Share.

Report abuse

Comments

Your Comments
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Top Stories
Recent Stories
 

Featured

Loading...

Top Global

Top Alternative

Register

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.