Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views

Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ

Friday, September 22, 2017 0:26
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΑΠΟΝΟΜῌ ΟΦΦΙΚΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛ. ΑΡΧΙΜ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΝ 
ΕΝ Τῌ Ι. ΜΟΝῌ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΤΡΑΣ 
(20. 8. 2017) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ἀγαπητέ μοι π. Εἰρηναῖε, 
Πρὸ 17 περίπου ἐτῶν εἶχον γνωρίσει διὰ τοῦ ἀλήστου μνήμης ἀδελφοῦ ἁγίου Ἑλβετίας Δαμασκηνοῦ, τὴν εὐλογημένην ἐν Θήβαις Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ δι’ αὐτῆς καὶ Ὑμᾶς.
Κατὰ τὸ διελεῦσαν ἔκτοτε διάστημα, παρηκολούθησα ἐκ τοῦ σύνεγγις τὴν μαρτυρικὴν ἐν πολλοῖς πορείαν σας καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἀδελφότητος ἐν χρόνοις καὶ τόποις ποικίλοις, διαγενομένην συχνάκις μισητικῶς, μὲ πόνον ψυχῆς. 
Σήμερον ἔχετε νέας σταυρικὰς ἐνορχηστρομένας προκλήσεις, τὰ ὁποίας ὑπομένετε, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, καρτερικῶς ἀλλὰ καὶ μαχητικῶς. 
Κοσμεῖσθε δὲ εὐτυχῶς μὲ σημαντικὰ καὶ ἀπαραίτητα ἐφόδια τοῦ θεολόγου καὶ νομομαθοῦς, εὐφυΐαν καὶ εὐλυγισίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν, δι’ ἧς ἐπροίκισεν Ὑμᾶς ὁ Κύριος, πράγματα οὐχὶ πάντοτε αὐτονόητα διὰ τοὺς πολλοὺς ἐντὸς τῆς χαώδους, ἐκφοβιστικῆς καὶ ἀλλοπροσάλλου ἐποχῆς ἡμῶν. Ὁ βίος σας ὑπῆρξεν πολυκύμαντος ἐν Ἀθήναις, Θήβαις, Ἁγίῳ Ὄρει, Ἱεροσολύμοις καὶ Καρδίτσῃ. Ἔχετε τὰ πτυχία τῆς Θεολογίας, τῆς Νομικῆς μετὰ μεταπτυχιακῶν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν καὶ τὸ Κανονικὸν Δίκαιον. 
Ἐχειροτονήθητε διάκονος, πρεσβύτερος προχειρισθεὶς εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Διετελέσατε Ἡγούμενος, Δικηγόρος τοῦ Παγκυπρίου Δικηγορικοῦ Συλλόγου καὶ νομικὸς σύμβουλος, κατηχητὴς καὶ Μοναχὸς τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος. Ἐνετάχθητε εἰς τὴν Ἁγιοταφικὴν Ἀδελφότητα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἱεροσολύμων. Συνεγράψατε εἰσηγήσεις καὶ μελέτας, θεολογικὰς καὶ νομικάς. Συμμετέσχατε εἰς συνέδρια Θεολογικὰ καὶ Νομικά, Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Δημοσίου Δικαίου εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν. Παρηκολουθήσατε σεμινάρια. Ὁμιλεῖτε τὴν Ἀγγλικὴν καὶ Γαλλικὴν. Σήμερον τυγχάνετε ἀδελφὸς τῆς Ἱ. Μονῆς Πέτρας Καταφυγίου Ἀγράφων. 
Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Χαλκηδόνος ἐκτιμῶσα πάντα τὰ ἀνωτέρω, τὰ οἰακοστρεφόμενα ὑπὸ τὴν πνευματικὴν καὶ χυμώδη μαεστρίαν τοῦ Γέροντος ὑμῶν ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πέτρας Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Διονυσίου, τὸν ὁποῖον ἀπὸ ἐτῶν συνκυρηναϊκῶς καὶ πιστῶς -παρὰ τὰ μελωδικὰ ἅσματα τῆς Σειρήνων- διακονεῖτε, ἀπεφάσισεν ὅπως σᾶς ἀπονείμει τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νομοφύλακος αὐτῆς. 
Γνωστὴ ἄλλωστε τυγχάνει ἡ ἐπαγγελματικὴ βιωτὴ οὐκ ὀλίγων συναδέλφων ὑμῶν, ἡ ὁποία πόρρῳ ἀπέχει τῶν θέσεων καὶ ὅρκων τῆς ὑγιοῦς ἐνασκήσεως τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου μετεριζίου τῆς Θέμιδος. Διότι σήμερον, ὅπως καὶ ὁ διαπρεπὴς καὶ χαρισματοῦχος Πατριάρχης ἡμῶν Βαρθολομαῖος βροντοφωνεῖ, οὐδὲν ἕτερον ποθοῦμεν εἰ μὴ τὴν δικαιοσύνην, εἰρήνην καὶ συναλληλίαν. Ἐὰν γὰρ μωρανθεῖ τὸ ἅλας τῆς γῆς -ἀκόμη καὶ τῶν Ἱμαλαΐων!- ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Ἄξιος


Source: http://fanarion.blogspot.com/2017/09/blog-post_83.html

We encourage you to Share our Reports, Analyses, Breaking News and Videos. Simply Click your Favorite Social Media Button and Share.

Report abuse

Comments

Your Comments
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Top Stories
Recent Stories
 

Featured

 

Top Global

 

Top Alternative

 

Register

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.