Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By A Very Beautiful Place (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

(In Swedish) Lokal Ekonomisk Utveckling

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


För första gången på flera generationer verkar nästa generation komma att ha det mycket svårare än den föregående. Det har vuxit fram en insikt att det kanske inte planeras några räddningspaket från någon myndighet, utan att det är dags för vanliga människor att åstadkomma något själva. Redan nu poppar det upp lokala ekonomiska initiativ överallt. Enskilda initiativ har kanske ingen större betydelse, men tillsammans vävs en ny berättelse. Det börjar lokalt med en omställning till ett mer resilient, hållbart sätt att leva. En resilient hållbar lokalekonomi.

På nästa JAK skolan i Skövde helgen den  23-24 november kommer Stephen Hinton och Johan Sandwall att lanser LAU- worshoppen.
Workshopen samlar lärdom från de initiativ som är på gång i Sverige och på andra platser inte minst Reconomy projektet i England , presenterar en rad verktyg och tillvägagångssätt som JAK-are som lokal avdelning eller individer kan använda för att stimulera lokala ekonomin till nästa nivå.
Initiativtagare är Stephen Hinton, JAK styrelsemedlem och omställare, samt Johan Sandwall JAK styrelsemedlem och omställare.

SYFTET MED SESSIONEN Vår workshop syftar till att visa upp de steg och möjligheter som andra har provat för att därigenom hjälpa Er med Era egna lokala initiativ.
Efter workshopen, med handboken som stöd, kommer Ni att ha en bra överblick över Era möjligheter att utveckla er ekonomi lokalt.

INNEHÅLL vikten av varför en stark lokalekonomi behövs nu mer än någonsin.

Stegen för att komma igång:
• Stärk den lokala identiteten
Vi tittar på hur man har skapat mötesplatser och nya mötesformer; inventering av områdets tillgångar, lokala kulturfestivaler, marknader, grannskapssamarbeten mm
• Uppmuntra lokalt företagsamhet
Från smått till stort – från att mötas för att göra gemensam inköp till att skapa lokala investeringsbolag
• Underlätta för att köpa lokalt
Från enkla broschyrer till samarbete med egna kommunen, hur skapa lokala valutor etc.
• Samla folk för att investera lokalt
Här redogör vi bl.a. för hur man har använt JAK:s stödspar, skapat lokala investeringsmässor och lokala energiföretag.¨
• Samarbeta med lokala organisationer
Vikten och förståelsen av att flera olika forum och möten behövs. Vi presenterar bl.a Framtidsveckans koncept.
• Från projekt till verksamhet
Reconomy projektet i England’s recept för att göra verksamhet utav projekt.

Verktygen
• Mötesformer: Hur vi organiserar oss i olika events, arbetsgrupper, intressegrupper mm.
• Investeringsformer: Vi går igenom olika former av investeringar och sätt att organisera sig. Här inkluderas också stödspar, lokala bolag, enkla bolag, mikrofonder osv.Source: https://avbp.net/?p=2293
Before It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!

Join our affiliate program and earn extra money by sharing with friends and family or by posting on your social media.

Order by Phone at 888-809-8385 or online at www.mitocopper.com


Get our Free Ebook, "Suppressed Health Secrets"  with  Natural Cures THEY don't want you to know!

APeX - Far superior to colloidal silver! Destroys Viruses, Bacteria, Pathogens with Oxygen plus Silver!

Supreme Fulvic - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!

Ultimate Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.

MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)
Oxy Powder - Natural Colon Cleanser!  Cleans out toxic buildup with oxygen! 
Organic Hemp Extract (CBD) - Full Spectrum high CBD (3300mg) hemp extract eases stiff joints, relieves stress and more!
Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.
Smart Meter Cover -  Reduces Smart Meter radiation by 96%!  (See Video)


FINAL WARNING!  Diseases are EXPLODING!  Watch this Video about APeX and You'll THROW AWAY Your Colloidal Silver!  APeX destroys Viruses, Bacteria and other Pathogens with the power of Oxygen PLUS Silver!  Nobody else has a product like THIS!   See why the inventor hasn't been sick in 16 years and why you'll never hear about it on the FAKE NEWS!  Get some now and tell your friends about it too so we can reach more people!  


APeX Interview - Superior to Colloidal Silver from Lee Canady on Vimeo.


Learn about APeX Here and Get the 50 Page Report in PDF format.   Call us at 888-809-8385 to order by phone.Report abuse
Loading...
Loading...

Comments

Your Comments
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

MOST RECENT
Loading...
Load more ...

SignUp

Login

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.