Profile image
Tác giả: fcwordpress
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Custom trang checkout woocommerce thành 2 cột
Friday, March 3, 2017 4:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
0

Kết quả sau khi custom đây anh chị:

 • Remove và reorder và rename lại label của các field checkout
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'custom_checkout_page' ); function custom_checkout_page($fields){ //remove fields unset($fields['billing']['billing_first_name']); unset($fields['billing']['billing_address_2']); unset($fields['billing']['billing_city']); unset($fields['billing']['billing_country']); unset($fields['billing']['billing_state']); unset($fields['billing']['billing_postcode']); unset($fields['billing']['billing_company']); //rename label $fields['billing']['billing_last_name'] = array( 'label' => __('Họ & Tên ', 'woocommerce'), 'required'=>true ); $fields['billing']['billing_email'] = array( 'label' => __('Địa chỉ email ', 'woocommerce'), 'required'=>true ); $fields['billing']['billing_phone'] = array( 'label' => __('Số điện thoại ', 'woocommerce'), 'required'=>true ); $fields['billing']['billing_address_1'] = array( 'label' => __('Địa chỉ ', 'woocommerce'), 'required'=>true ); // List and Sort again $billing_sort = array( //"billing_first_name", "billing_last_name", "billing_email", "billing_phone", "billing_address_1", //"billing_address_2", //'billing_city', //"billing_country", //"billing_state", //"billing_postcode", //"billing_company", ); $ordered_fields = array(); foreach ( $billing_sort as $field ) { $ordered_fields[ $field ] = $fields["billing"][ $field ]; } return $fields; }
 • Mở file form-checkout.php ra và thêm
  vào, mục đích để nó bao toàn bộ list sản phẩm và phương thức thanh toán lại nhằm phục vụ cho mục đích style của minh

Code nó như sau:


 • Thêm title “Phương thức thanh toán vào”
add_action("woocommerce_review_order_before_payment","add_title_method_payment"); function add_title_method_payment(){ ?> Phương Thức Thanh Toán 

BÌNH LUẬN

Lời bình của bạn
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story
Share This Story:
Print this story
Email this story
Digg
Reddit
StumbleUpon
Share on Tumblr
GET ALERTS:

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.