Chứng khoán Bản Việt: Tăng kế hoạch doanh thu, giảm mạnh lợi nhuận

( 9:39 AM | 10/10/2011 )

Mức cổ tức năm 2011 dự kiến là 5% và công ty không tạm ứng trước mà sẽ chi trả một lần sau khi kết quả kinh doanh được thông qua.

Ngày 3/10, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã họp ĐHCĐ thông qua phương án điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Theo nội dung Nghị quyết, doanh thu sẽ được VCSC điều chỉnh tăng từ 263,85 tỷ đồng lên 308,3 tỷ đồng tương đương mức tăng 16,85%.

Tuy nhiên, chi phí được điều chỉnh tăng với tỷ lệ nhanh hơn doanh thu, từ 177,83 tỷ đồng lên 274,92 tỷ đồng tương đương mức tăng gần 55% khiến kế hoạch lợi nhuận giảm khá mạnh. So với kế hoạch 86,02 tỷ đồng LNTT trước điều chỉnh, kế hoạch sau điều chỉnh giảm 38,8%.

Mức cổ tức năm 2011 dự kiến là 5% và công ty không tạm ứng trước mà sẽ chi trả một lần sau khi kết quả kinh doanh được thông qua tại ĐHCĐ năm 2012.

Minh Thành

Theo TTVN/VCSC


Tin mới cập nhật


Các tin khác