Sao chép nguyên cả website vào ổ đĩa

( 7:35 AM | 13/12/2011 )
HTTrack Website Copier là phần mềm miễn phí mã nguồn mở, giúp bạn sao chép toàn bộ 1 website về ổ đĩa dưới hình thức lưu trữ Offline.
 
Cách thức hoạt động của HTTrack Website Copier rất đơn giản. Trong giao diện làm việc đầu tiên của phần mềm, bạn tiến hành nhập tên lưu trữ của trang web (New project name), tên danh mục phân loại (Project Category) và chỉ định đường dẫn lưu trữ trang web trên máy (Base path). Sau khi thiết lập xong bạn nhấn Next để tiếp tục.

Bước kế tiếp, bạn chọn phương pháp tải về trong mục Action và nhấn nút Add URL… để nhập URL website cần sao chép. Nhấn Next tiếp tục.

Trong giao diện làm việc bước kế tiếp, bạn có thể thiết lập tùy chọn tắt máy hay ngắt kết nối sau khi hoàn tất công việc.

Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn vào nút Finish để chương trình bắt đầu công việc.

Phần mềm HTTrack Website Copier hoạt động trên tất cả các hệ điều hành.
Download HTTrack Website Copier tại đây.
Tham khảo: AddictiveTips

 

(Theo genk.vn)


Tin mới cập nhật


Các tin khác