Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last hour:
Last 24 hours:
Total:

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ"

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Το Δημητρίου Ι. Τσιανικλίδη 
Δρος Θ – Νομικοῦ 
«Ἡ παροῦσα ἔκδοσις καθιστᾷ τά συνοδικά κείμενα εὐκόλως προσβάσιμα εἰς κάθε ἐνδιαφερόμενον. Ὅσοι γνωρίζουν τά κείμενα αὐτά δέν θά ἐπηρεάζωνται οὔτε θα παρασύρωνται ἀπό τάς παραπλανητικάς ἀπόψεις ἐνίων ὀρθοδόξων κληρικῶν, μοναχῶν και λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι, κινούμενοι ἀπό ζῆλον οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν, δυσφημίζουν τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἀμφισβητοῦν τήν κανονικότητα αὐτῆς καί τήν ὀρθοδοξίαν τῶν συνοδικῶν κειμένων, διχάζοντες οὕτω καί σκανδαλίζοντες τόν λαόν τοῦ Θεοῦ». 
Τό παραπάνω ἀπόσπασμα προέρχεται ἀπό τή δημοσιευθεῖσα συγχαρητήρια ἐπιστολή τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, (σσ.9-10) μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔκδοσης τοῦ βιβλίου: «ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ- Κρήτη 2016, Εἰσαγωγή: Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Ἐπιμέλεια: καθηγ. Κων/νος Δεληκωνσταντῆς, Ἐκδοτική Παραγωγή ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε, ΑΘΗΝΑ 2017» (σσ. 155). Στο ὡς ἄνω ἀπόσπασμα ἀποτυπώνεται το ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον καί ἡ ποιμαντική μέριμνα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., νά διαφυλάξει και νά περιφρουρήσει τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα ἀπό κακοδοξίες, πλάνες, διχογνωμίες και αἰρέσεις. Πολλά εἰπώθηκαν καί λέγονται, πολλά γράφτηκαν καί γράφονται γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στο Κολυμπάρι τῆς Κρήτης τό 2016. Πολλοί κινδύνευσαν καί κινδυνεύουν να πλανηθοῦν. Πολλοί ᾖταν καί εἶναι οἱ τιμητές. Ἄς ἀφήσουμε τήν Ἐκκλησία νά ἐκτιμήσει, νά μιλήσει και νά ἀποφανθεῖ. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή της νά παιδαγωγεῖ, νά νουθετεῖ, να καθοδηγεῖ μέ τή λατρευτική της ζωή καί τά συγγράμματά της. 
Ἕνα τέτοιο σύγγραμμα εἶναι καί τό παρόν πόνημα πού ἔθεσε σέ κυκλοφορία ὁ ἐκδοτικός οἶκος «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ». Οἱ ἀπόψεις καί οἱ θέσεις πού συζητήθηκαν ἀπό τούς συμμετέχοντες τῆς Συνόδου σέ θέματα πίστης καί λατρείας διατυπώθηκαν σέ ἕξι (6) ἀποφάσεις – κείμενα (σσ. 59-119) ἐνῶ παράλληλα, ἐξεδόθη «Ἐγκύκλιος» (σσ. 121-145) καθώς καί «Μήνυμα»,(σσ. 147-155) πρός τόν ὀρθόδοξο λαό. Ἡ ἀξιόλογη «Εἰσαγωγή» (σσ. 13-57) τοῦ βιβλίου τήν ὁποία ὑπογράφει ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας π. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης κατατοπίζει ὑπεύθυνα καί μέ ἀξιοπιστία τόν ἀναγνώστη. Ὁ π. Εὐάγγελος μέ τή θεολογική του ἐμπειρία καί τήν ἐπιστημονική του κατάρτιση προβαίνει σέ μιά ἐμπεριστατωμένη κοινωνιολογική, ἱστορική καί θεολογική ἀνάλυση τῆς ἀξίας τῶν παραπάνω κειμένων. 
Ἀξίζει νά τό προμηθευθοῦν καί νά τό μελετήσουν ὄχι μόνο οἱ θεολόγοι καί ἱστορικοί, ἀλλά καί κάθε ὀρθόδοξος χριστιανός πού ἐνδιαφέρεται γιά νά ἐνημερωθεῖ γιά τόν οἰκουμενικό ρόλο καί τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας στό σύγχρονο κόσμο. Ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια στούς συντελεστές τῆς παρούσας ἔκδοσης.


Source: http://fanarion.blogspot.com/2017/04/blog-post_5.htmlBefore It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!


Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://mitocopper.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 866-388-7003 or online at https://www.herbanomic.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 866-388-7003 or online at https://www.herbanomics.com M - F 9am to 5pm EST


Humic & Fulvic Trace Minerals Complex - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!

HNEX HydroNano EXtracellular Water - Improve immune system health and reduce inflammation.

Ultimate Clinical Potency Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.

MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)

Oxy Powder - Natural Colon Cleanser!  Cleans out toxic buildup with oxygen!

Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.

Smart Meter Cover -  Reduces Smart Meter radiation by 96%! (See Video).

Report abuse

  Comments

  Your Comments
  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

  MOST RECENT
  Load more ...

  SignUp

  Login

  Newsletter

  Email this story
  Email this story

  If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

  If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.