Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last hour:
Last 24 hours:
Total:

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σταυροδρομίου (ΦΩΤΟ)

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε την Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021, το απόγευμα, στον Μ. Εσπερινό για την εορτή των Αγίων ενδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον φερώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό της Μεγαλονύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου. 
Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Μ. Ιεροκήρυξ κ. Πανάρετος, ο οποίος τέλεσε τον Μ. Εσπερινό. 
Τον Παναγιώτατο καλωσόρισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου. 
Εκκλησιάστηκαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ, Σουηδίας κ. Κλεόπας, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Τράλλεων κ. Βενιαμίν και Χριστουπόλεως κ. Εμμανουήλ, ο εψηφισμένος Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Αθηναγόρας, καθώς και πιστοί από την Πόλη. 

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου 
“Ημείς εδώ εις την Βασιλεύουσαν έχομεν λόγους να τιμώμεν εξόχως την μνήμην των δύο αυτών Αγίων”, είπε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: “Διότι η ιστορία της Πόλεως, εις την οποίαν με την χάριν του Θεού κατοικούμεν, είναι στενώς συνδεδεμένη με τας δύο αυτάς ιεράς μορφάς της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος όχι μόνον ανέδειξε την Πόλιν μας εις πρωτεύουσαν της πανισχύρου τότε Ρωμαικής αυτοκρατορίας και την ετίμησε με το όνομά του, αλλά συνέβαλε καθοριστικώς και εις την εδραίωσιν και εις την ελευθέραν πλέον διάδοσιν της εις Χριστόν πίστεως εις τον κόσμον. Αλλά και η μήτηρ του, η μακαρία Ελένη, έχει συνυφασμένην την πορείαν και την δραστηριότητά της με το έργον και τα ευσεβή κατορθώματα του υιού της. 
Ο βίος και των δύο Αγίων είναι, όμως, αρρήκτως ηνωμένος και με τον Τίμιον Σταυρόν. Η ζωή των υπήρξε πορεία αναστάσεως διά του Σταυρού. Του Σταυρού επί του οποίου ήπλωσε τας χείρας Του ο Λυτρωτής μας Ιησούς. Και η μεν Αγία Ελένη ηξιώθη να ανεύρη τον απωλεσθέντα Τίμιον Σταυρόν και να τον υψώση εις προσκύνησιν των επερχομένων γενεών, ο δε Μέγας Κωνσταντίνος, ιδών το σημείον του Σταυρού εν τω ουρανώ μετά της επιγραφής «εν τούτω νίκα» και πειθόμενος τη ουρανίω οπτασία, διέταξε την κατασκευήν λαβάρων φερόντων το σημείον τούτο. Και διά της πίστεως εις την δύναμιν του Σταυρού όχι μόνον ενίκησε τους εναντίους και εδραίωσε την βασιλείαν του, αλλά εκράτυνε και την πίστιν του εις Χριστόν Εσταυρωμένον. 
Εις τον Σταυρόν του Χριστού, λοιπόν, επίστευσαν οι δύο Άγιοι και δι᾽ αυτού έγιναν κήρυκες αναστάσεως και ζωής εις τα έθνη. Διά τον λόγον αυτόν, και η Ορθόδοξος εικονογραφία μας, πολύ χαρακτηριστικά και παραστατικά, απεικονίζει τους δύο τιμωμένους σήμερον Αγίους έχοντας εις το μέσον αυτών τον Τίμιον Σταυρόν, ως το σύμβολον εκείνον διά του οποίου ούτοι ανεδείχθησαν και έφθασαν εις το ύψος της αγιότητος. 
Αλλά και η ζωή των Χριστιανών, και ιδιαιτέρως η ζωή των Χριστιανών Ορθοδόξων της Πόλεως ταύτης και της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, είναι μία εναλλαγή σταυρωσίμων και αναστασίμων ημερών και καταστάσεων. Η τοιαύτη δε εναλλαγή μας δίδει, και πρέπει να μας δίδη, ενθάρρυνσιν και αισιοδοξίαν, σθένος και ελπίδα, προς καρτερικήν αντιμετώπισιν των δυσαρέστων καταστάσεων και των δοκιμασιών, εφ᾽ όσον θα τας ακολουθήσουν αι άλλαι, αι αναστάσιμοι. Όμως, και αν ακόμη αργήση να έλθη η ανάστασις, ο Χριστιανός ο οποίος πιστεύει ενσυνειδήτως εις Χριστόν Εσταυρωμένον, ουδόλως πρέπει να κλονίζεται και να απογοητεύεται. 
Αυτό είναι το δίδαγμα το οποίον αποκομίζομεν από τον βίον των σήμερον εορταζομένων Αγίων και λαμβάνομεν ως εφόδιον της ζωής μας: την πίστιν εις τον Σταυρόν του Χριστού, δι᾽ ου «το παν καινουργείται» και ανατέλλει η ζωή και η ανάστασις”.
Ακολούθως, ο Παναγιώτατος εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκειά του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ. Γερμανό, “τον «επίσκοπον των εντός» και Επόπτην της Περιφερείας Σταυροδρομίου, υπό την πολυετή, ανύστακτον και εμπνευσμένην καθοδήγησιν του οποίου συντελείται το πολυδιάστατον έργον εν τω ευλογημένω τούτω τμήματι της καθ᾽ ημάς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής”. Επίσης, ευχαρίστησε τον Αιδεσιμολ. Οικονόμο κ. Δημήτριο Μαγιόγλου, ο οποίος ασκεί χρέη εφημερίου σε αυτή την ενορία, για το έργο και τη διακονία του, και εξέφρασε τον πατρικό του έπαινο προς την Εφοροεπιτροπή της Κοινότητας και τον επικεφαλής της κ. Γιώργο Παπαλιάρη, για την αφοσιωμένη διακονία τους για το καλό του ποιμνίου της ενορίας. 
Στη συνέχεια κατόπιν προτροπής του Παναγιωτάτου μίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπυένος Άιρες κ. Ιωσήφ, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο που επιτελείται στην επαρχία του, επισημαίνοντας τους ακατάλυτους πνευματικούς δεσμούς του ποιμνίου του με το αειφεγγές Φανάρι. 
Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό ΠατριαρχείοSource: http://fanarion.blogspot.com/2021/05/blog-post_843.htmlBefore It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!


Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://mitocopper.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 888-388-7003 or online at https://www.herbanomic.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 888-388-7003 or online at https://www.herbanomics.com M - F 9am to 5pm EST


Humic & Fulvic Trace Minerals Complex - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!

HNEX HydroNano EXtracellular Water - Improve immune system health and reduce inflammation

Ultimate Clinical Potency Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.

MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)
Oxy Powder - Natural Colon Cleanser!  Cleans out toxic buildup with oxygen! 
Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.
Smart Meter Cover -  Reduces Smart Meter radiation by 96%!  (See Video)

Immusist Beverage Concentrate - Proprietary blend, formulated to reduce inflammation while hydrating and oxygenating the cells.

Report abuse
Loading...

Comments

Your Comments
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

MOST RECENT
Load more ...

SignUp

Login

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.