ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: VNNews
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hướng dẫn Tạo một trang HTML trống từ Blogger simple template
Friday, August 2, 2013 2:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tạo một trang HTML trống từ Blogger simple template
Blogspot simple template là mẫu xml 1.0 được phát triển bởiWorld Wide Web Consortium ngày 26/01/2000. Không giống như các luật trong XML PHP hay ASP.net không hề dễ dàng trong chỉnh sửa, nếu có một sai lầm nhỏ trong các đoạn mã trang của bạn sẽ đi đời. Trong khi với Blogger bạn có thể làm tất cả. Nhằm giúp các bạn hiểu làm thế nào để thiết kế một blogger template đơn giản. Hôm nay namkna sẽ giới thiệu một mã đơn giản sẽ biến cấu trúc XML Blog thử nghiệm của bạn thành một trang trắng.


Thực hiện thé nào?

Một trang HTML đơn giản gồm các thành phần: HEADHTML, các thẻ BODY, Các thẻ meta,JavaScripts và style luôn luôn được thêm vào bên trong HEAD và phần DIV hoặc nội dung được đính kèm bên trong phần body. Trong Blogger mặc định mẫu được lập trình tự động do đó cần phải loại bỏ tất cả các phần không cần thiết chỉ để lại các thành phần để có thẻ tạo một trang trống.

Đọc thêm »

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.