ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Lương giám đốc thoát nước: 2,6 tỉ đồng/năm
Monday, August 26, 2013 18:30
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.Đó là mức lương của giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị. Ngoài ra, lương của chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty này là 1,6 tỉ đồng/năm; lương của giám đốc Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng 2,2 tỉ đồng/năm, chủ tịch Hội đồng Thành viên 2,4 tỉ đồng/năm…

Ngoài Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, theo kết luận của UBND TP HCM, 3 đơn vị có tiền lương cao bất thường và chế độ tiền lương bất bình đẳng (thời điểm năm 2012) còn có Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh.


Trong khi lương bình quân của người lao động mùa vụ chỉ 5,43 triệu đồng/tháng, lương của giám đốc
Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị lên đến hơn 200 triệu đồng/tháng Ảnh: Tấn Thạnh

Thu nhập giám đốc gấp 41 lần lương người lao động

Tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, lương của giám đốc là 2,6 tỉ đồng/năm, chủ tịch Hội đồng Thành viên (HÐTV) là 1,6 tỉ đồng/năm. Tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng, lương của giám đốc 2,2 tỉ đồng/năm, chủ tịch HÐTV 2,4 tỉ đồng/năm. Tại Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn, lương của giám đốc 856 triệu đồng/năm, chủ tịch HÐTV 853 triệu đồng/năm. Tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh, lương của giám đốc 759 triệu đồng/năm, chủ tịch HÐTV 691 triệu đồng/năm.

Từ mức lương này, UBND TP kết luận: Việc chi lương cho giám đốc doanh nghiệp công ích cao bất thường và hơn nhiều lần so với người lao động mùa vụ. Ðơn cử, thu nhập của giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị cao gấp 41 lần so với lương của người lao động mùa vụ (bình quân 5,43 triệu đồng/tháng).


Trong khi lương bình quân của người lao động mùa vụ chỉ 5,43 triệu đồng/tháng,
lương của giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị lên đến hơn 200 triệu đồng/tháng.
Trong ảnh: Công nhân ngành thoát nước làm việc tại quận Tân Bình, TP HCM Ảnh: NHư PHÚ

Nhiều sai phạm về pháp luật lao động

Không chỉ sai phạm về chi lương cho viên chức quản lý, kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà cũng chỉ rõ sai phạm về pháp luật lao động ở những đơn vị này đối với người lao động. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị đã vi phạm quy định của Bộ Luật Lao động về việc ký hợp đồng mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng đối với 163 lao động thường xuyên và ký hợp đồng có thời hạn đối với 355 trường hợp đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Cũng với sai phạm trên, Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn đã ký hợp đồng mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng đối với 120 người lao động thường xuyên và ký hợp đồng có thời hạn đối với 94 người lao động đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Từ những sai phạm này, UBND TP yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị và Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn giao kết hợp đồng đúng quy định của Bộ Luật Lao động đối với tất cả những người lao động nêu trên.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu 2 đơn vị này thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục quyền lợi của người lao động đã bị công ty tước đoạt từ những năm trước đây cho đến nay, như bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác; đền bù những thiệt hại do áp dụng các chế độ bất bình đẳng giữa những người lao động trong công ty. Ðồng thời, báo cáo nguyên nhân và quan điểm khi thực hiện đối xử bất công đối với một bộ phận người lao động, những người trực tiếp lao động trong điều kiện khó khăn, độc hại và nguy hiểm. Bên cạnh đó, xây dựng phương án trả lương, thưởng và các chế độ khác nhằm bảo đảm bình đẳng giữa người lao động trực tiếp và người lao động gián tiếp; lao động thường xuyên, lao động có thời hạn và lao động mùa vụ.

Thu hồi hơn 6,3 tỉ đồng

Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà cũng kết luận: Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị đã sử dụng quỹ lương của người lao động để chi trả tiền lương, tiền thưởng cho 7 viên chức quản lý sai quy định nên yêu cầu HÐTV thu hồi hơn 3,204 tỉ đồng chi sai quy định của năm 2011; Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn thu hồi hơn 554,284 triệu đồng chi lương, thưởng cho 7 viên chức quản lý sai quy định của năm 2011; Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thu hồi hơn 2,507 tỉ đồng chi cho viên chức quản lý sai quy định của năm 2011.

Ngoài ra, UBND TP còn yêu cầu 3 đơn vị nói trên phải báo cáo kết quả thu hồi cho UBND TP trước ngày 15-9. Ðồng thời, UBND TP đề nghị sau khi có kết luận thanh tra, 3 đơn vị phải tổ chức kiểm điểm từng cá nhân sai phạm và đề xuất hình thức kỷ luật, trình UBND TP trước ngày 15-9.

UBND TP còn yêu cầu các công ty sai phạm báo cáo nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng thu nhập cao bất thường của viên chức quản lý, mức lương bình quân cao hơn nhiều so với bình quân chung và trả lương bất bình đẳng trong nội bộ doanh nghiệp.

Mở rộng thanh tra

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà chỉ đạo Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật lao động của các công ty vi phạm và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, của nhà nước. Mở rộng thanh tra việc các công ty chấp hành quy định về lao động và tiền lương đến nay và những năm trước năm 2011. Tiếp tục thanh tra việc Công ty TNHH MTV Công trình cầu phà việc chấp hành quy định pháp luật về lao động và tiền lương.

TP cũng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở GTVT, Tài chính, Xây dựng phân tích nguyên nhân lợi nhuận, thu nhập của các doanh nghiệp công ích cao hơn nhiều so với mặt bằng chung và không phù hợp với tính chất của lao động công ích. Qua đó, đề xuất các biện pháp tiết kiệm ngân sách, hạn chế thất thoát, khắc phục tình trạng phân phối thu nhập không đúng quy định và không bình đẳng.

Theo nld.com.vn

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.