ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
PVX sẽ chỉ còn 6 công ty con
Wednesday, September 18, 2013 0:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.



Cơ cấu tổ chức của PVC sẽ bao gồm công ty mẹ và 6 công ty con, tập trung thực hiện xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí trên bờ.

Tổng công ty Xây lắp dầu khí – CTCP (PVC, mã PVX) đang quyết liệt tái cấu trúc với mục tiêu đến năm 2015 sẽ thoái vốn tại các công ty không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính.

Cơ cấu tổ chức của PVX sẽ bao gồm công ty mẹ và 6 công ty con, tập trung thực hiện xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí trên bờ, bao gồm: xây lắp các công trình đường ống, bể chứa dầu khí; xây lắp các công trình lọc hóa dầu, vận chuyển, chế biến, xử lý, tàng trữ dầu khí…

Theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, PVX sẽ trở thành đơn vị chủ lực của Tập đoàn trong lĩnh vực xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí trên bờ, trong đó công ty mẹ đảm nhận lĩnh vực kinh doanh chính là tổng thầu EPC các công trình dầu khí trên bờ, tổ chức quản lý, điều hành các dự án mà PVC là tổng thầu.

6 tháng đầu năm 2013, công ty mẹ PVX đã ký kết được 2 hợp đồng có giá trị 2.245 tỷ đồng. Các công ty con cũng đã ký kết được 5 hợp đồng mới có tổng giá trị 1.306,4 tỷ đồng.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.