ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: giadinh.net.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khi vợ vắng nhà
Tuesday, December 3, 2013 22:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Người chồng khi đối diện với hoàn cảnh vợ vắng nhà đều có những tâm trạng khác nhau: Vui đó rồi lại buồn đó.


Nguồn Youtube

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.