ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Dược phẩm OPC miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Đăng Thoại
Monday, February 10, 2014 17:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Quyết định có hiệu lực từ 1/3/2014.

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC) cho biết công ty vừa miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đăng Thoại căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của ông Thoại ngày 23/1/2014. Quyết định có hiệu lực từ 1/3/2014.

Nghị quyết HĐQT
được đưa ra ngày 10/2/2014, sau gần 2 tuần nhận được đơn của ông Nguyễn Đăng Thoại.

Hiện công ty chưa bổ nhiệm vị trí thay thế cho ông Nguyễn Đăng Thoại.

Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.