ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
VIB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 4 lần trong năm 2014
Wednesday, April 16, 2014 4:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.Nhiều chỉ tiêu kinh doanh của Ngân hàng Quốc tế VIB trong năm 2013 như lợi nhuận, huy động và dư nợ không đạt mục tiêu đề ra.

Trong năm 2013, VIB tiếp tục tăng tổng tài sản lên 76.875 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2012. Các tài sản gia tăng chủ yếu là trái phiếu chính phủ và dư nợ có chất lượng cao. Dư nợ cho vay bao gồm trái phiếu doanh nghiệp đạt 37.553 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch đề ra. Sản phẩm chủ đạo của ngân hàng là cho vay nhà ở tăng 33%. Tốc độ tăng trưởng chậm lại là do VIB tăng cường quản trị rủi ro, ưu tiên khách hàng có tiềm lực tài chính tốt.

Tổng huy động vốn đạt 43.239 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch đề ra. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 7.431 tỷ đồng, tăng 16% so với năm ngoái. Nợ quá hạn và nợ xấu đang là vấn đề trọng yếu mà VIB phải đối mặt. Việc trích lập dự phòng ở mức cao khiến lợi nhuận năm 2013 thấp hơn kỳ vọng. Lợi nhuận trước thuế của VIB chỉ đạt 81 tỷ đồng, chỉ bằng 6,8% kế hoạch đề ra và giảm hơn 88% so với năm 2012.

Do tỷ lệ lợi nhuận có thể chia cổ tức chỉ đạt 1,1%, VIB dự kiến không chia cổ tức trong năm 2013.

Năm 2014, VIB đặt mục tiêu tăng tổng tài sản thêm 14% lên 87.559 tỷ đồng. Tổng vốn huy động và dư nợ dự kiến tăng lần lượt 19% và 13%. Lợi nhuận trước thuế ước tính tăng gần 4 lần lên mức 323 tỷ đồng. VIB cũng đặt mục tiêu phát triển mạng lưới, tăng them 75% số lượng ATM. Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến bằng 2% tổng lợi nhuận trước thuế.

Nguồn Gafin-NCĐT

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.