ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: trandinhsu
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mấy suy nghĩ về việc nghiên cứu Bakhtin
Thursday, June 19, 2014 19:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


MẤY SUY NGHĨ VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU M.M. BAKHTIN (Nhân bài báo của Ngô Tự Lập Đọc sách “Lột mặt nạ Bakhtin – câu chuyện về một kẻ lừa dối, một chuyện bịp bơm và một cơn mê sảng tập … Continue reading

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.