ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.itviet360.com
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hướng dẫn cài đặt hệ thống VoIP VoIPswitch
Wednesday, July 23, 2014 2:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Các điều hành hỗ trợ bao gồm tất cả các phiên bản của Microsoft Windows 2000, 2003 và XP. Nền tảng phần cứng nên được lựa chọn trên cơ sở của các loại hình và quy mô của công ty được thực hiện. Bảng bên dưới mô tả phần cứng được đề nghị cho hệ thống VoIPSwitch. (Xem bài trước: Hệ thống VoIP VoIPswitch)
1. Yêu cầu phầm cứng

số lượng cuộc gọi

CPU

RAM

HDD

30

Pentium IV 2 GHz

512 MB

50 GB

120

Pentium IV 2.8 GHz

1 GB

50 GB

500

Xeon Pentium IV 2.4 GHz

1 GB

80 GB

1000

Dual Xeon Pentium IV 2.8 GHz

2 GB

80 GB

2. Yêu cầu phần mềm
• VoIPSwitch
• MySQL Server
• Microsoft .NET Framework 2.0
Hệ thống khuyến nghị để thực hiện quá trình cài đặt theo thứ tự sau:
• Cài đặt Microsoft .NET Framework 2.0.
• Cài đặt MySQL server .
• Cài đặt phần mềm VoIPSwitch.
• Cấu hình kết nối đến MySQL server.
• Tạo cơ sở dữ liệu cho VoIPswitch.
3. Cài đặt VoIPSwitch
Chạy file setup VoIPSwitch đã tải về. Đầu tiên nó yêu cầu hệ thống cần phải có Microsoft .NET Framework 2 mới có thể tiếp tục quá trình cài đặt

Hướng dẫn cài đặt hệ thống VoIP VoIPswitch
Hình 1: Bắt đầu quá trình cài đặt VoIPSwitch

chi tiết

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.