ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Việt Nam tăng 13 bậc về xuất khẩu sau 6 năm gia nhập WTO
Wednesday, September 18, 2013 18:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.Ngày 7/11/2007, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2007 đã tăng mạnh 31,3%, tốc độ tăng cao nhất trong giai đoạn 2003 – 2012, tương đương tăng 26,52 tỷ USD so với năm 2006.

Sau 6 năm là thành viên của WTO, thương mại hàng hóa của Việt Nam trong năm 2012 đã đạt 228,31 tỷ USD, cao hơn gấp 2 lần so với kết quả thực hiện của năm đầu tiên Việt Nam trở thành thành viên WTO. Trước đó, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 200 tỷ USD vào cuối năm 2011.

Thống kê xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam
5 năm trước và sau khi gia nhập WTO
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Sự phát triển về ngoại thương hàng hóa của Việt Nam không chỉ được thể hiện bằng mức tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và còn được khẳng định qua bảng xếp hạng về giao dịch thương mại hàng hóa của Việt Nam qua các năm.

Theo xếp hạng của WTO, thứ hạng của Việt Nam xét theo kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong năm 2003 lần lượt ở vị trí 50 và 42 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cho đến năm 2012, cũng theo nguồn số liệu của WTO thì thứ hạng xuất khẩu hàng hóa của nước ta đã tăng 13 bậc và xếp ở vị trí thứ 37 trong số các nước, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong khi nhập khẩu của Việt Nam cũng được tăng 18 bậc và xếp ở vị trí thứ 34.

Thứ hạng xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam trên toàn thế giới giai đoạn 2003-2012
Năm
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Xuất khẩu
50
50
49
50
50
50
40
40
41
37
Nhập khẩu
42
44
44
44
41
42
36
34
33
34
Nguồn: wto.org

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.