Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last hour:
Last 24 hours:
Total:

Συνάντηση Ὀρθόδοξης Νεολαίας Benelux: Zoom Conference τὸ Σάββατο 17 Ὀκτωβρίου

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


I. Μητρόπολις Βελγίου
Ὅλοι παρατηροῦμε ὅτι ὁ ρυθμὸς ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ αὐξάνεται ἐκ νέου καὶ αὐτὸ προκαλεῖ ἀνησυχία. Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, οἱ ὀμοσπονδιακὲς καὶ περιφερειακὲς ἀρχὲς ἔπρεπε νὰ λάβουν πρόσθετα μέτρα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ, εἶναι συνετὸ νὰ ἀναστείλουμε τὴν προγραμματισμένη γιὰ τὶς 17 Ὀκτωβρίου 2020 Ἡμέρα τῆς Ὀρθόδοξης Νεολαίας τῆς Benelux καὶ νὰ τὴν μεταφέρουμε στὸν ψηφιακὸ χῶρο μέσω τοῦ ψηφιακοῦ περιβάλλοντος Zoom. Λυπούμαστε ἰδιαιτέρως διότι ἀνυπομονούσαμε νὰ σᾶς ξαναδοῦμε, νὰ σᾶς ἀκούσουμε καὶ νὰ προσευχηθοῦμε μαζί. Θὰ βρείτε παρακάτω τὶς πληροφορίες οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τὸν τρόπο σύνδεσης καὶ συμμετοχῆς καθὼς καὶ τὸ συνοπτικὸ πρόγραμμα. 

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας σᾶς ζητοῦμε ἐκ νέου νὰ ἀκολουθεῖτε προσεκτικὰ τὰ κυβερνητικὰ μέτρα προκειμένου νὰ προσπαθήσουμε νὰ περιορίσουμε ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερα τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ. 
Ἐλπίζουμε ὅτι μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας Μητρός Του καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, θὰ ξεπεράσουμε αὐτὲς τὶς δυσκολίες. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, λαχταροῦμε καὶ πάλι μία ζωὴ ὅπου ἡ ἐλευθερία καὶ οἱ κοινωνικὲς ἐπαφὲς μποροῦν γιὰ ἀκόμα μία φορὰ νὰ θριαμβεύσουν. 
Σὲ αὐτὴν τὴν δύσκολη συγκυρία κατὰ τὴν ὁποία ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ἀντιμετωπίζει τὴν πανδημία ἡ ὁποία προκαλεῖται ἀπὸ τὸν κορωνοϊό καὶ διαταράσσει τὴν καθημερινότητά μας γιὰ περισσότερο ἀπὸ 7 μῆνες, οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ὀρθόδοξης Νεολαίας τῆς Benelux θέλουν νὰ στείλουν ἕνα γεμάτο ἐλπίδα μήνυμα στοὺς νέους μας, στὶς οἰκογένειές τους καὶ σὲ ὅλη τὴν κοινωνία, ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τοὺς Ἀποστόλους ἐν μέσῳ μιᾶς θαλάσσιας καταιγίδας: «Μὴ φοβεῖσθε» (Ἰω. 6, 20). 
Ἔτσι λοιπόν, τὸ Σάββατο 17 Ὀκτωβρίου 2020, ἡ συνάντηση τῶν νέων, θὰ πραγματοποιηθεῖ μέσω τοῦ ψηφιακοῦ περιβάλλοντος Zoom. 
Ὁμιλητὴς τῆς ἡμέρας θὰ εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Patriciu Vlaicu. 
Γιὰ νὰ συνδεθεῖτε, ἀκολουθεῖστε τὸν παρακάτω σύνδεσμο στὶς 10:00
https://us02web.zoom.us/j/87610295201?pwd=VUpZZVFoV3EyaHAwT3ZDS0NDNEV0dz09
10:00 – Προσευχὴ καὶ εὐλογία τῆς συνάντησης ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα (στὰ ὁλλανδικὰ καὶ στὰ γαλλικά) 
10:30 – Ὁμιλία Πρωτοπρεσβυτέρου Δρ. Patriciu Vlaicu 
11:30 – Ἐρωτήσεις – Ἀπαντήσεις 
12:30 – Συμπεράσματα καὶ προσευχὴ λήξης 
Πληροφορίες στὸ E-mail: [email protected]Source: http://fanarion.blogspot.com/2020/10/benelux-zoom-conference-17.htmlBefore It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!


Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://mitocopper.com M - F 9am to 5pm EST


Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://www.herbanomic.com M - F 9am to 5pm EST


Humic & Fulvic Trace Minerals Complex - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!

Ultimate Clinical Potency Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.

MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)
Oxy Powder - Natural Colon Cleanser!  Cleans out toxic buildup with oxygen! 
Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.
Smart Meter Cover -  Reduces Smart Meter radiation by 96%!  (See Video)

Immusist Beverage Concentrate - Proprietary blend, formulated to reduce inflammation while hydrating and oxygenating the cells.

Report abuse
Loading...
  Loading...

  Comments

  Your Comments
  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

  MOST RECENT
  Load more ...

  SignUp

  Login

  Newsletter

  Email this story
  Email this story

  If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

  If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.