Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last hour:
Last 24 hours:
Total:

Ο μουσικός Δεσπότης Μελισσηνός

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Δρ Αντώνιος Χατζόπουλος
Άρχων Ιερομνήμων της Μ.τ.Χ.Ε.
Η πρόσφατη επιλογή του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στεφάνου, του και μουσικολογιωτάτου, ως Αρχιερατικώς Προϊσταμένου των Ταταούλων της Πόλης έφερε στο νου μου έναν επίσης μουσικό προκάτοχό του, ο οποίος υπηρέτησε στην ίδια θέση πρίν από 100 και πλέον χρόνια: ο θρακιώτης Μελισσηνός Χριστοδούλου, επίσκοπος Παμφίλου και μετέπειτα Μαρωνείας (1855-1921). Είναι από τους επισκόπους του Πατριαρχείου, που είχε ουσιαστική συμβολή στα θέματα της μουσικής, αλλά ήταν και συγγραφέας αξιόλογων βιβλίων. Απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής, για λίγο επαγγέλθηκε τον δάσκαλο και στη συνέχεια σπούδασε στην Αθήνα Νομικά, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ Νομικής. Είχε διατελέσει και ψάλτης πριν την χειροτονία του. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο τύπος της Πόλης τον επαινεί για την αγάπη του προς την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και ο ίδιος δημοσίευε συχνά τις περί μουσικής σκέψεις και απόψεις του, [Ανώνυμο σημείωμα, Εφημερίς Κωνσταντινούπολις, 6.10.1899 και Μελισσηνού Χριστοδούλου, Περί της καθ’ ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής, στην ίδια, 23.10.1899, 9-10.11.1899 και 9.12.1899]. 
Διετέλεσε μέλος της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής κατά τα έτη 1909 και 1910, όπου συμμετείχε ενεργά στην ανάδειξη της σωστής και παραδοσιακής εκκλησιαστικής μουσικής. Οι δημοσιεύσεις του δεν είναι μόνο σχετικές με τη μουσική, αλλά καλύπτουν και τους τομείς της ιστορίας και της νομικής επιστήμης, καθώς και θέματα, όπως η εκπαίδευση και ο κλήρος [Μελισσηνού Χριστοδούλου, Αρχιμ. Μέτρα επείγοντα, Εκκλ.Αλήθεια 19 (1895-1896), σελ.229, όπου υποστηρίζει ότι οι μισθοί του κληρικού και του δασκάλου πρέπει να είναι αξιοπρεπείς για να επιτελούν σωστά το έργο τους]. Ως Αρχιμανδρίτης υπηρέτησε στη Φιλιππούπολη και στο Πατριαρχείο Αντιοχείας. Επίσκοπος Παμφίλου εκλέγεται το 1897 από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου, ενώ υπηρετούσε ως Προϊστάμενος της Κοινότητας Ταταούλων της Πόλης. Αναφέρεται μάλιστα ότι η εκλογή του σε επίσκοπο έγινε «τη αιτήσει της Κοινότητος Ταταούλων». Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του σ’ αυτή την εύρωστη Κοινότητα της Πόλης ο Μελισσηνός συγγράφει και ειδικό σύγγραμμα για την συνοικία αυτή της Πόλης, το οποίο επανεκδόθηκε πρόσφατα και στα τουρκικά. Στο έργο του αυτό αξιολογεί με άριστο και συστηματικό τρόπο τα διασωθέντα μέχρι τότε Αρχεία της Κοινότητας Ταταούλων και μας δίδει σπουδαίες και πάσης φύσεως πληροφορίες για την περιοχή αυτή. Δεν αγνοεί και τα θέματα της ψαλτικής ιστορίας στον ενοριακό ναό του Αγίου Δημητρίου, δίνοντας σημαντικές πληροφορίες γι’ αυτά. [Τα Ταταύλα: Ήτοι ιστορία των Ταταούλων, υπό του επισκόπου Παμφίλου Μελισσηνού Χριστοδούλου, Εν Κωνσταντινουπόλει 1913, αναστατική έκδοση, Ιστός Πόλεως]. Είχε προηγηθεί η συγγραφή της ιστορίας της πατρίδας του, των Σαρανταεκκλησιών το 1897. Στην Εκκλησιαστική Μουσική Σχολή του Φαναρίου η δράση του υπήρξε εξαιρετικά σημαντική.Διετέλεσε μέλος της εφορίας της Σχολής και μέλος των εξεταστικών Επιτροπών. Το 1913 επισημαίνει την ανάγκη της περαιτέρω ανάπτυξης της εκκλησιαστικής χορωδίας, διότι κατά τη γνώμη του η δραστηριοποίηση της πολυφωνικής μουσικής με χορωδίες στις ανώτερες κυρίως κοινωνικές τάξεις της Πόλης, στο Πέραν κυρίως κάνει επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας εκκλησιαστικών χορών. Το 1914 εκλέγεται Μητροπολίτης Μαρωνείας, αλλά μεταβαίνει στην έδρα του το 1919 και μετά από δύο χρόνια αποβιώνει στην πατρίδα του, στις Σαράντα Εκκλησιές. 



Source: http://fanarion.blogspot.com/2021/02/blog-post_24.html



Before It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!


Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://mitocopper.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 888-388-7003 or online at https://www.herbanomic.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 888-388-7003 or online at https://www.herbanomics.com M - F 9am to 5pm EST


Humic & Fulvic Trace Minerals Complex - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!

HNEX HydroNano EXtracellular Water - Improve immune system health and reduce inflammation

Ultimate Clinical Potency Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.

MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)
Oxy Powder - Natural Colon Cleanser!  Cleans out toxic buildup with oxygen! 
Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.
Smart Meter Cover -  Reduces Smart Meter radiation by 96%!  (See Video)

Immusist Beverage Concentrate - Proprietary blend, formulated to reduce inflammation while hydrating and oxygenating the cells.

Report abuse
Loading...

  Comments

  Your Comments
  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

  MOST RECENT
  Load more ...

  SignUp

  Login

  Newsletter

  Email this story
  Email this story

  If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

  If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.