Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last hour:
Last 24 hours:
Total:

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


ANAKOINΩΘEN 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗ 
 ΣΕ ΒΟΗΘΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
Ἡ Ἱερὰ Mητρόπολη Γερμανίας μὲ χαρὰ ἀναγγέλλει ὅτι ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε σήμερα παμψηφεὶ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβρόσιο Κουτσουρίδη, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, σὲ Bοηθὸ Ἐπίσκοπο αὐτῆς ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀργυρουπόλεως. 
Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Αργυρουπόλεως κ. Ἀμβρόσιος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης) Κουτσουρίδης, τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Εὐθυμίας, γεννήθηκε (1968) καὶ μεγάλωσε στὴν Φλώρινα. Ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν Ἀργυρούπολη τοῦ Πόντου. 
Τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του ὁλοκλήρωσε στὸ 4ο Πρότυπο Δημοτικὸ Σχολεῖο Φλωρίνης καὶ στὸ 1ο Γενικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Φλωρίνης. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (1990) καὶ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996). Ἔλαβε Μεταπτυχιακὸ Δίπλωμα Εἰδικεύσεως τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου, στὸν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καὶ Δογματικῆς Θεολογίας (2008), μὲ σύμβουλο τὴν ὁμότιμη καθ. δρ. δρ. Δέσπω Ἀθ. Λιάλιου. Στὸ Τμῆμα Βυζαντινολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) παρα­κολούθησε ἐπὶ τριετία (1998-2000) τὶς παραδόσεις τοῦ ὁμοτίμου καθ. δρ. Erich Trapp. Ἐκτὸς τῆς μητρικῆς του γλώσσης ὁμιλεῖ τὴν γερμανικὴ καὶ τὴν ἀγγλική. 
Ὑπῆρξε κατηχητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (1988-1990). Ἡ εἴσοδός του στὴν τάξη τῶν μοναχῶν ἔγινε μὲ ρασοευχή (1991) καὶ εἶναι ἐγγεγραμμένος στὸ μοναχολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κλαδορράχης Φλωρίνης. Χειροτονήθηκε Διάκονος (1991), Πρεσβύτερος (1996) καὶ ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου (1996) ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο. Ὑπῆρξε ἰδιαίτερος γραμματέας τοῦ Μητροπολίτου, ἔκτακτος ἐφημέριος καὶ ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης. Ἀπὸ τὸ 1997 συνεχίζει τὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία του στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας ὡς ἰδιωτικὸς γραμματέας τοῦ Μητροπολίτου καὶ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Brühl, Wesseling καὶ Euskirchen. Τὸ 2001 διορίζεται ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνο στὴν θέση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου. Παραλλήλως εἶναι ὑπεύθυνος τῶν ἐκδόσεων καὶ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς διοργανώσεως τῶν ἐτησίων τετραημέρων ἱερατικῶν συνεδρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπῆρξε διευθυντὴς συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ Ὀρθόδοξη Παρουσία (2005-2009), ἐπιμελητὴς τοῦ ἐπετειακοῦ τόμου Μικρὲς Πατρίδες – Οἱ Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας (1963-2013), Βόννη 2014, καὶ ὑπεύθυνος τῆς ἐκδόσεως τοῦ δίγλωσσου τόμου Synodos – Die offiziellen Dokumente des Heiligen und Großen Konzils der Orthodoxen Kirche (Kreta, 18.-26. Juni2016), Bonn 2018 / Σύνοδος – Τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 18-26 Ἰουνίου 2016), Βόννη 2018. Πτυχὲς τῆς ποιμαντικῆς διακονίας του: ἐκκλησιαστικὴ κατήχηση ἐνηλίκων· παρηγορητικὴ φροντίδα ἀσθενῶν τελικοῦ σταδίου καὶ συνοδεία πενθούντων. Τυγχάνει ἐθελοντὴς αἱμοδότης στὸν Γερμανικὸ Ἐρυθρὸ Σταυρό. Κείμενα καὶ μεταφράσεις του ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ γερμανικὰ ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ ἐκκλησιαστικά / ἐπιστημονικὰ καὶ λογοτεχνικὰ περιοδικά. 
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τὸν συμπεριέλαβε στὴν ἀκολουθία του κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὸ Μιλάνο (Μάιος 1997), μὲ ἀφορμὴ τὴν 1600ὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου, ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Φραγκφούρτης (2014).
Λεπτομέρειες περὶ τῆς χειροτονίας σὲ Ἐπίσκοπο θὰ ἀνακοινωθοῦν ἀργότερα. 
Bόννη, 19. Μαΐου 2021Source: http://fanarion.blogspot.com/2021/05/blog-post_95.htmlBefore It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!


Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://mitocopper.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 888-388-7003 or online at https://www.herbanomic.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 888-388-7003 or online at https://www.herbanomics.com M - F 9am to 5pm EST


Humic & Fulvic Trace Minerals Complex - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!

HNEX HydroNano EXtracellular Water - Improve immune system health and reduce inflammation

Ultimate Clinical Potency Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.

MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)
Oxy Powder - Natural Colon Cleanser!  Cleans out toxic buildup with oxygen! 
Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.
Smart Meter Cover -  Reduces Smart Meter radiation by 96%!  (See Video)

Immusist Beverage Concentrate - Proprietary blend, formulated to reduce inflammation while hydrating and oxygenating the cells.

Report abuse
Loading...

  Comments

  Your Comments
  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

  MOST RECENT
  Load more ...

  SignUp

  Login

  Newsletter

  Email this story
  Email this story

  If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

  If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.